Анкета с учители

Проведена анкета с учители през периода 01 септември – 30 септември 2020г. от област Сливен във връзка с развитието и реализирането на допълнителната подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности от неспециализираните училища в област Сливен след 2016г.. Изказвам благодарности на всички директори за съдействието и на всички учители, участвали в анкетата, за коректните отговори. Вашето мнение е изключително важно за нас! БЛАГОДАРЯ!

word – АНАЛИЗ НА АНКЕТА УЧИТЕЛИ