г- жа Де Бройн

На гости на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен беше представителката на Уницеф за България г-жа Кристина де Бройн. Проведохме разговор за ролята на Регионалния център – Сливен като институция в системата на предучилищното и училищно образование по проекта „Европейска гаранция на детето“, финансиран от Европейската комисия и Уницеф. За нас беше исключителна гордост и чест да се запознаем с г- жа Де Бройн!