Делегиран бюджет

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024Г. – 30.06.2024Г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024г. – 31.03.2024г.

БЮДЖЕТ 2024г. И УТОЧНЕН ПЛАН

ОТЧЕТ-ЗА-ПЕРИОДА-01.10.2023г.-31.12.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07..2023г. – 30.09.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2023 – 30.06.2023G.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023- 31.03.2023г.

БЮДЖЕТ 2023г. И УТОЧНЕН ПЛАН

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.10.2022 – 31.12.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 – 30.09.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2022 – 30.06.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.03.2022Г.

БЮДЖЕТ – 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.09.2021г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 30.06.2021Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021

БЮДЖЕТ за 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.09.2020Г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.06.2020Г.

ПЕРИОД 01.01. – 31.03.2020г.

БЮДЖЕТ 2020 година

ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019Г.

ОТЧЕТ ДО 30.09.2019г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.06.2019г.

ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019г.

БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2018Г.

ОТЧЕТ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018г.

ОТЧЕТ – ЯНУАРИ 2018Г.

Утвърден бюджет 2017 г.

Отчет към м.12.2017 г.

Отчет към 30.09.17

Отчет към 30.06.2017

Отчет към 31.03.2017 г.