Ден на толерантността в ДГ „Здравец“

На 16 ноември 2018 година се отбеляза деня на толерантността в ДГ „Здравец“, кв. Речица, с ресурсен учител Нина Кавърджикова и в ДГ „Звездица“, гр. Сливен с ресурсен учител Мехрибан Алиева