Документи – ВТОРИ СЕКТОР

СЕКТОР: ” РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

pdf – Годишен план – 2020/2021г.

Рамка за изготвяне на становище от учител за ученик с индикации за специални образователни потребности – ВАРИАНТ №1

word – СТАНОВИЩЕ ЗА ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛ

НОВО! примерен модел на индивидуална учебна програма

word – ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА – НОВ

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

лично образователно дело – документи