Документи – Регионален екип

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РОДИТЕЛ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС  В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА – НОВ

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

лично образователно дело – документи

ПРОЦЕДУРА-ЗА-ОТЛАГАНЕ-ОТ-I-КЛАС 

 ПРОЦЕДУРА №4

ПРОЦЕДУРА №2

ПРОЦЕДУРА №1

Протокол от заседание на ЕПЛР за извършване на оценка

насоки за първи вариант

Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик, втори вариант

Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик, първи вариант

заявление за прием в специално училище

заявление за извършване на повторна оценка

заявление когато се допълват членовете на екипа

заявление когато не може да се сформира екип

заяление за одобрение на оценка от Регионалния екип

Заповед за прием на учениците след завършен VII клас

Заповед за провеждане на Националното външно оценяване в IV, VII и X клас

Заповед за учебните и неучебни дни през 2017- 2018 учебна година