д-р Бисерка Михалева връчи награди на ученици

На 23 май 2018 година, в кабинета на началника на РУО – Сливен, д-р Бисерка Михалева,  се връчиха награди на ученици, които завършват средно образование и бяха на интегрирано обучение, включващо обучение, приобщаващо образование от детската градина до XII клас. Заедно с ресурсните си учители, специални педагози, психолози и логопеди. Това са деца с нарушение в здравето, това са съдби, семейства, приятели, роднини. Това е смисълът те да бъдат сред  своите връстници. Да се учат, да общуват и да бъдат заедно.  На награждаването присъстваха и техни родители и роднини. Колкото дълъг, толкова и кратък период на промяната. Инициативата и наградите бяха осигурени от РУО – Сливен и РЦПППО – област Сливен.Да им пожелаем лек и щастлив път в живота.