Информационен семинар на тема „Аутизмът – тук и сега“

На 29 март 2018 година РЦПППО се  проведе информационен семинар на тема „Аутизмът – тук и сега“ – от 09.30., хотел „Национал“, зала „Прима“.