Информационен семинар на тема „Допълнителна и алтернативна форма на комуникация – приложение при деца в ранна детска възраст с езиково-говорни нарушения и проблеми с комуникацията“

На 25 март 2024г., в РЦПППО – Сливен се проведе информационен семинар на тема „„Допълнителна и алтернативна форма на комуникация – приложение при деца в ранна детска възраст с езиково-говорни нарушения и проблеми с комуникацията“ . Участваха учители от детските градини, родители и представители на други организации, които работят с деца със специални образователни потребности. Водещи на информационния семинар – Мария Кирова – логопед, Надя Шалаверова-ресурсен учител и Стойко Бурлаков-психолог. Целта на информационния семинар е да популяризира приложението на високотехнологичните средства в ранна детска възраст на деца с нарушение в езиково-говорното им развитие, с нарушение в комуникацията, с аутистични прояви, в подкрепа на тяхната социализация, адаптация, в личностното им развитие в условията на детските градини, в подкрепа на учителите и екипите за подкрепа за личностно развитие.