Информационен семинар по проект „Заедно от детската градина“

На 30 април 2018 година, в РЦПППО – Сливен, се проведе информационен семинар за използване на ефективни методи в конфликтни ситуации при родител -учител. Информационният семинар беше предназначен за директори на детски градини с участието на Уницеф, по проект „Заедно от детската градина“.