Информационен семинар

На 25.03.2024г. в сградата на РЦПППО – област Сливен ще се проведе информационен семинар на тема: „Допълнителна и алтернативна форма на комуникация – приложение на деца в ранна детска възраст с езиково-говорни нарушения и проблеми в комуникацията“. Предназначен е за учители в детските градини и родители на деца с нарушения в езиково-говорното развитие и общуването. Ще бъдат представени различни електронни платформи като форма на въздействие и ефективен начин за развитие на комуникацията както при невербалните деца, така и при деца – билингви.