Квалификации

На 11 септември и 12 септември 2018 година ще се проведе обучение по DP – 3 за колективите на РЦПППО на ямбол, Бургас и Сливен. Място на провеждане – РЦПППО – Сливен

ЦРЧР

Обучение към пловдивския университет на тема ” Адаптиране на учебните програми на ученици със специални образователни потребности” с лектор доц. дпн. Жана Атанасаова

пловдивски университет

обучение по Монтесори

разработване на анимирани мултимедийни презентации