Надпреварата започна!

Провеждане на занимания с учениците със специални образователни потребности, свързани с различни празници – Ден на толерантността, Ден на христианското семейство, подготовка за Коледните и Новогодишни празници. Заниманията са организирани от  колегите ни Мехрибан Алиева, Весела Кацарова, Детелина Русева, Божидар Стойков. Надпреварата започна!