Новини

Информационен семинар на тема „Допълнителна и алтернативна форма на комуникация – приложение при деца в ранна детска възраст с езиково-говорни нарушения и проблеми с комуникацията“

Информационен семинар на тема „Допълнителна и алтернативна форма на комуникация – приложение при деца в ранна детска възраст с езиково-говорни нарушения и проблеми с комуникацията“

На 25 март 2024г., в РЦПППО - Сливен се проведе информационен семинар на тема "„Допълнителна и...

повече информация