НОВИНИ

На 28 февруари 2019г., в ПХГ “Дамян Дамянов”, гр. Сливен, ще се проведе открит урок на Павлина Иванова – старши учител на деца с нарушено зрение. 

На 27 февруари 2019 година, в хотел “Национал”, зала “Графити”, от 10.00ч., ще се проведе информационен семинар за децата и учениците с нарушено зрение, обучаващи се в детските градини и училища в област Сливен. На семинара се очаква да присъства проф. дпн Владимир Радулов, главен експерт от дирекция “Приобщаващо образование”, МОН, д-р Емануела Стоилова, родители, учители, педагогически специалисти.

На 25 февруари 2019 година, от 10.00ч., в СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен ще се проведе открит урок на Петя Георгиева – психолог в РЦПППО.

На 22 февруари 2019 година, в РЦПППО – Сливен, ще се проведат работни срещи с директори на детски градини и училища, с цел координиране на предстоящите дейности, касаещи децата и учениците със специални образователни потребности. Темите включват отлагане от задължителното обучение в първи клас на деца, на които здравето и/или индивидуалните  потребности не  позволяват да постъпят в първи клас, насочване на учениците със специални образователни потребности в профилирани и професионални гимназии, изпълнението на плана за подкрепа, други въпроси, касаещи квалификацията и методическата подкрепа

На 14.02. и 15.02. 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе обучение на учителите от училището на тема “Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда”. 

На 13 февруари 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе среща с учители, родители и ученици във връзка с кариерното им развитие. Дейността е по проект “Проект за моето бъдеще, финансиран от ЦОИДУЕМ.

На 01 февруари 20019г., от 13.00ч.,   се проведе турнир по Боче за ученици със специални образователни потребности в СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен. Това е зимния турнир на закрито. Участваха ученици от СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен, ОУ “Елисавета Багряна”, гр. Сливен, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливен и ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен. Турнирът се провежда със сътрудничеството на РЦПППО – обл. Сливен. За добрата атмосфера бяха направени арт ателиета, където учениците показваха свободно своя талант в рисуване, моделиране и апликиране.

На 16 януари 2019г. се проведе методическа подкрепа в ОУ “Кап. П. Пармаков” в с. Градец, общ. Котел.

На 19 януари и 20 януари 2019г., в с. Ичера, общ. Котел, ще се проведе тиймбилдинг, с участници по проект “Проект за моето бъдеще”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Целта на семинара е да се създаде работещ екип, който да създаде механизъм за кариерното развитие на ученици със специални образователни потребности и тези в риск от отпадане от системата на образованието след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас.

На 03 декември 2018 година, в чест на Международния ден на хората с увреждания, в СУ “Йордан Йовков”, гр. Сливен, ще се проведе информационен семинар на тема “Превенция на трафика на хора в контекста на безопасното използване на интернет”, с участието на Местната комисия за борба с трафика на хора към община Сливен, ГДБОБ, учители и родители. Информационния семинар има дискусионен характер и е с практическа насоченост.

На 21 ноември – 22 ноември 2018 година се проведе обучение на тема “Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда”. Основното послание към членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие е, че учителят е лидер в управлението на  подкрепата на всички ученици, независимо дали са на обща или на допълнителна подкрепа. Той управлява този процес чрез адаптирани уроци, чрез въвеждане на ниско и високотехнологични средства, диференцирания подход в обучението и социализацията към децата и учениците и осигурява възможности за участие както в учебния процес, така и в извънкласните и извънучилищни форми на изява. Учителят, заедно с членовете на екипа за подкрепа за личностно развитие, чрез планиране, организиране и структуриране на дейностите подкрепят личностното развитие и професионалното ориентиране на децата в паралелката и в самата детска градина или училище. Като не забравяме, че ролята на Регионалните центрове е да подкрепят неговата дейност, да планират обучения, квалификации, методическа подкрепа, супервизии, работа с родители и кариерно развитие на учениците, с проучване и анализ на потребностите при децата със специални образователни потребности и в помощ на учителя.

 

 

На 16 ноември 2018 година се отбеляза деня на толерантността в ДГ “Здравец”, кв. Речица, с ресурсен учител Нина Кавърджикова и в ДГ “Звездица”, гр. Сливен с ресурсен учител Мехрибан Алиева

 

На 13 ноември 2018 година се отбеляза Международния ден на незрящите. Павлина Иванова и Петя Георгиева присъстваха на кръгла маса по въпросите на приобщаващото образование за деца и ученици с нарушено зрение в гр. Враца. Поместваме Брошура  от РЦПППО – Сливен и есе на Вяра Немцова от ПХГ “Дамян Дамянов”, гр. Сливен.

БРОШУРА

ВЯРА НЕМЦОВА

От 12 ноември до 14 ноември 2018 година участвахме в Първата международна конференция “Допълнителна и алтернативна комуникация” в София. проф. Стивън фон Течнер – Норвегия, д-р Кристине Стадсклайв – Норвегия, Йонит Карниели – Израел, Алдона Адамчик – Полша, Дороти Фрейзър – Шотландия, доц.д-р Морис Гринберг – България, д-р Евгения Христова – България, ЦСОП – гр. Плевен, РЦПППО – гр. Търговище, Грета Ганчева – МОН, Звезделина Атанасова – Карин дом. Присъстваха много директори, учители, родители от цялата страна.

На 20 ноември 2018 година, в ДГ “Теменуга”, гр. Сливен, от 10.00ч., ще се проведе открит урок на ресурсен учител за работа в група с дете със специални образователни потребности.Откритият урок е по направление “Околен свят”. Тема на ситуацията “Птиците отлитат”.

На 07 ноември 2018 година  и на 08 ноември 2018 година, в залата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще се проведе методическа подкрепа на Екипите за подкрепа за личностно развитие от професионални и профилирани гимназии, както и от средни училища, в които се обучават ученици след завършен седми клас, с удостоверение за завършен клас. Организатори на инициативата са Регионално управление на образованието – Сливен и РЦПППО – област Сливен.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен, от 01.10.2018 година, започна изпълнението на проект, финансиран от ЦОИДУЕМ, на тема “Проект за моето бъдеще”. Проектът е с продължителност 12 календарни месеца, до 30 септември 2019 година. Целта на проекта е да повиши мотивацията на родителите на ученици със специални образователни потребности от различен етнически произход да продължат своето образование след завършен седми клас, особено тези ученици, които завършват с удостоверение за завършен клас. В проекта ще вземат участие 9 /девет/ населени места от цялата област, средищни, основни и средни училища, професионални гимназии, общността, в която живеят учениците.

На 25 септември 2018 година честваме Международния ден на глухите. По този повод ви предоставяме нашата брошура. Рехабилитатор на слуха и говора в РЦПППО – обл. Сливен е Галина Стоянова.

Международен ден на глухите

На 21.09.2018г., в РЦПППО – обл. Сливен, се проведе и работна среща с ресурсните учители от област Сливен  във връзка с организацията на дейностите по осъществяване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

На 21.09.2018г. присъствахме на откриването  на спортно игрище в ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Сливен за провеждане на играта “Петанк”. Игрището е направено за провеждане на турнири съвместно с родители и учители и е насочено към всички деца и ученици. Игрището беше открито от министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, г-жа Галя Захариева – депутат от Народното събрание, д-р Бисерка Михалева – началник на РУО- Сливен,експерти от РУО- Сливен и други. Училището има традиции в осъществяването на спортни дейности за деца с нарушено здраве и деца в риск.

   

На 11.09 и 12.09.2018г. в РЦПППО – обл. Сливен  се проведе обучение по DP 3 за РЦПППО – Сливен, Бургас и Ямбол. Лектор – Севжихан Еюбова.

От 04.09.2018г. започна обучението на помощник на учителя в РЦПППО – обл. Сливен.

30.08.2018г. Заповедите на министъра на образованието и науката са качени на сайта на МОН и в нашия сайт – линк Документи

03.08.2018г.  На гости на РЦПППО – Сливен беше новият представител за България на УНИЦЕФ  за периода 2018 – 2022г. д-р Джейн Муита. По професия е педиатър, хирург. Родом от Кения, заемала е позициите на заместник – представител на Уницеф в Зимбабве, Руанда и Малави.

 

На 21.07.2018г., в София се проведе тържествено честване на 50 години от създаването на Спешъл Олимпикс /Special Olympics/. На церемонията е обявен 21 юли да бъде Международен ден на приобщаването.

18-07-21 Pres release 50 YRS SPECIAL OLYMPICS CELABRATION IN BULGARIA_BG final

На 07 юни 2018 година в зала 210 на РУО – Сливен, от 09.30 часа, ще се проведе информационен семинар на тема: “Споделяне на добри практики в приобщаващото образование” в училищата и детските градини от област Сливен.

На 01 юни 2018 година, в ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, ще се проведе адаптирана игра за деца със специални образователни потребности “БОЧЕ”.

Напомняме, че срокът за издаване на становище за отлагане от задължителното обучение от първи клас е 30 юни 2018г.

От 03 май 2018 година до 21 май 2018г., започва приемане на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности след завършен седми клас, с удостоверение за завършен клас, в професионални и профилирани гимназии, средни училища. Място на подаване РЦПППО- Сливен.

На 28 май 2018 година ще се проведат адаптирани спортни занимания с деца и ученици в условия на приобщаваща среда под надслов “Спортакус”, парк “Юнак”, Сливен

  

На 23 май 2018 година, в кабинета на началника на РУО – Сливен, д-р Бисерка Михалева,  се връчиха награди на ученици, които завършват средно образование и бяха на интегрирано обучение, включващо обучение, приобщаващо образование от детската градина до XII клас. Заедно с ресурсните си учители, специални педагози, психолози и логопеди. Това са деца с нарушение в здравето, това са съдби, семейства, приятели, роднини. Това е смисълът те да бъдат сред  своите връстници. Да се учат, да общуват и да бъдат заедно.  На награждаването присъстваха и техни родители и роднини. Колкото дълъг, толкова и кратък период на промяната. Инициативата и наградите бяха осигурени от РУО – Сливен и РЦПППО – област Сливен.Да им пожелаем лек и щастлив път в живота.

На 10 май и 11 май 2018г., в РЦПППО – Сливен  се проведе обучение за ползване на помощни средства – компютър с поглед под ръководството на доц.д-р Морис Гринберг.

   

На 30 април 2018 година, в РЦПППО – Сливен, се проведе информационен семинар за използване на ефективни методи в конфликтни ситуации при родител -учител. Информационният семинар беше предназначен за директори на детски градини с участието на Уницеф, по проект “Заедно от детската градина”. 

  

Приключиха родителските срещи на ученици със специални образователни потребности на ДПЛР, които ще завършат седми клас с удостоверение за завършен клас.

РЦПППО – област Сливен създава в линк “Документи” ново подменю с цел  улесняване на училищата с процедурата по прием на ученици след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас. 

През месец март започваме въвеждане и обучение на 10 педагогически специалисти от РЦПППО – област Сливен за прилагане на софтуерни програми и работа с компютър с поглед, съвместно с фондация ASSIST

На 29 март 2018 година РЦПППО се  проведе информационен семинар на тема “Аутизмът – тук и сега” – от 09.30., хотел “Национал”, зала “Прима”. 

На 23 март 2018 година  очакваме г-жа Дипа Грувер, г-жа Вера Рангелова и г-жа Снежана Радева, представители на UNICEF,  да посетят град Сливен и извършат мониторинг на проекта “Заедно от детската градина”.

На 20 март 2018 година РЦПППО – област Сливен ще бъде домакин на обучение на РЦПППО – области Кърджали, Хасково и Стара Загора. Това е втори модул от общо три.

От 12 март 2018 година започва методическа подкрепа на ЕПЛР и директори/заместник – директори/ на училища и детски градини, която ще се осъществява по график до 30 юни 2018 година.

На 3 март 2018 година представители на РЦПППО – област Сливен и други ресурсни учители от училища  поднесоха цветя на паметника на Хаджи Димитър по повод националния празник на страната.

28 февруари 2018 година – РЦПППО – област Сливен ще бъде домакин на обучение на РЦПППО – области Кърджали, Хасково и Стара Загора.

27 февруари 2018 година –  семинар с директори на детски градини, РЦПППО, РУО, община Сливен  и представители на Unicef, който има информационен и дискусионен характер. Темата на семинара е  свързана с прилагането на ефективни методи, подходи и споделяне на добри практики за изграждане на устойчиви взаимоотношения между учители и родители.

15 февруари 2018 година – методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие от ОУ “Св. Климент Охридски”, с. Блатец, общ. Сливен.