Областен конкурс “ Добри практики в приобщаващото образование с деца и ученици със специални образователни потребности“

На 07.06.2024г., в РЦПППО – област Сливен, се проведе Областен конкурс на тема “ Добри практики в приобщаващото образование за деца и ученици със специални образователни потребности“, предназначен за учители от детски градини и начален етап от училищата. Номинираните презентации бяха представени в залата, а участниците наградени за положения труд, творчество и инициативност. Статуетките бяха изработени на 3D компютър от Димитър Козаров – ресурсен учител в РЦПППО. Първо място от представителите на детските градини получи ДГ „Васил Левски“, кв. Козарево, общ. Твърдица, а от училищата – СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора. Вторите места са за ДГ „Здравец“, гр. Кермен и ОУ „Панайот Хитов“ и СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора“. Третите места са за ДГ „Радост“, с. Камен, ДГ “ Минзухар“, с. Крушаре, ДГ :Ралица“, с. Злати войвода. От училищата – СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора. Благодаря на всички участници в конкурса, на ръководствата на детските градини и училища за положения труд, за прекрасната атмосфера, за споделения опит. До нови срещи!