Областна конференция за споделяне на добри практики по проект „Глас за всяко дете“

На 11.06.2024г. в сградата на РЦПППО – област Сливен се проведе областна конференция за споделяне на добри практики по проект „Глас за всяко дете“, със съдействието на  УНИЦЕФ България и РЦПППО-София град.  Конференцията беше насочена към мултиплициране на опита на специалисти, работещи в образователната система както и дискутиране на предизвикателствата и перспективите пред използването на средствата за допълваща и алтернативна комуникация, защото добрите практики са инструмент за споделено учене от опита на другите! Участие взеха специалисти от РЦПППО – област Сливен: Мария Кирова – логопед; Силвия Петрова – психолог; Весела Кацарова – ресурсен учител.  Своята работа с деца със специални образователни потребности, споделиха и учители от детски градини: Яница Иванова – ДГ “ Щастливо детство“, гр. Твърдица и Мариана Добрева – ДГ „Минзухар“. Надка Шалаверова – фасилитатор по проекта представи резултатите и извършените дейности. Специалисти от различни образователни институции от област Сливен, участващи в професионалната подкрепяща общност от областта също взеха участие в конференцията. По време на дискусията родители на деца със СОП се запознаха с  Cboard и начините, по които могат да си изработват различни комуникационни табла. За щастие, в съвременния технологичен свят има начин да нарушим мълчанието помежду си чрез използване на ДАК.