Обучение в СУ „Христо Ботев“ гр. Нова Загора

 

В периода 10-11.02.2024г. в СУ „Христо Ботев“ гр. Нова Загора се проведе обучение на тема : “ Дейности на екипа за личностно развитие при допълнителна подкрепа за личностно развитие“, водено от Г-жа Юлия Стефанова – директор на РЦПППО-област Сливен и старши учител на деца с нарушено зрение и ресурсен – Павлина Иванова. Включиха се 25 учители от начален етап на основно образование. Обучението завърши с 1кв. кредит.