Обучение за ползване на помощни средства

На 10 май и 11 май 2018г., в РЦПППО – Сливен  се проведе обучение за ползване на помощни средства – компютър с поглед под ръководството на доц.д-р Морис Гринберг.