Обучение за помощник на учителя

В периода 06-12.02.2024г., се проведе обучение за помощник на учителя в сградата на РЦПППО – област Сливен, от старши учител на деца с нарушено зрение и ресурсен – Павлина Иванова. Продължителността му беше 40 астрономически часа. Завърши с финален тест, който всички участници преминаха успешно.