Обучение към пловдивския университет

Обучение към пловдивския университет на тема ” Адаптиране на учебните програми на ученици със специални образователни потребности” с лектор доц. дпн. Жана Атанасаова

 

Пловдивски университет