Обучение на тема: „Киберсигурност и превенция на рисковете при децата и учениците в онлайн среда“

В периода 30.03.2024г. – 31.03.2024г., се проведе обучение на педагогическите специалисти от РЦПППО – област Сливен на тема: „Киберсигурност и превенция на рисковете при децата и учениците в онлайн среда“. Обучението се проведе в ,,Гранд Хотел – Поморие“ от инж. Тонка Георгиева.Специалистите бяха запознати с възможността за повишаване на информираността и безопасността в интернет пространството, киберсигурност и защита на данните, какви са опасностите на виртуалния свят. С нарастващия брой киберзаплахи и усъвършенстваните техники, необходимо е да се използват съвременни технологии, за да се гарантира надеждна защита на информацията. Специалистите се запознаха с модерните технологии, IT иновациите, използването на клауд /облачни услуги, internet of things/ и превенция на рисковете при децата и учениците.