Откриване  на спортно игрище в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Сливен

На 21.09.2018г. присъствахме на откриването  на спортно игрище в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Сливен за провеждане на играта „Петанк“. Игрището е направено за провеждане на турнири съвместно с родители и учители и е насочено към всички деца и ученици. Игрището беше открито от министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, г-жа Галя Захариева – депутат от Народното събрание, д-р Бисерка Михалева – началник на РУО- Сливен,експерти от РУО- Сливен и други. Училището има традиции в осъществяването на спортни дейности за деца с нарушено здраве и деца в риск.