Практически насоки за работа в електронна среда

Днес, 13 ноември 2020г., в РЦПППО се проведе on-line обучение на членовете на педагогическия състав. Темата: „Практически насоки за работа в електронна среда. Модели на работа с деца и ученици със специални образователни потребности в условията на обучение чрез дистанция.“ Модератори по темата – Нина Кавърджикова и Боряна Бояджиева