Проведе се втората среща на ППО за въвеждане на ДАК при деца с комуникативни нарушения

На 31.01.2024г., в РЦПППО – област Сливен се проведе втората среща на областната професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на ДАК при деца с комуникативни нарушения. Педагогически специалисти от различни образователни институции от областта обмениха мнения, идеи, предложения може ли да се използва ДАК при вербални деца, отглеждани в билингвистична среда. В приятна обстановка представители на ЦСОП ,,Д-р Власаки Шуманов“ – гр. Сливен, СУ ,,Иван Вазов“ – гр. Нова Загора, ОУ ,,Христо Ботев“ – гр. Сливен, ДГ „Минзухар“ – с. Крушаре, споделиха и свои добри практики при работа както с високотехнологичните средства за ДАК – Cboard, Communicator 5, такa и и средно и нискотехнологичните средства.