Проекти

Посещения в ОУ – с. Блатец, общ. Сливен, ОУ – с. Самуилово, общ. Сливен, ОУ – с. Градец, общ. Котел

 

ТИЙМ БИЛДИНГ – С. ИЧЕРА

РЦПППО – обл. Сливен работи по проект “Проект за моето бъдеще”, № БГ 33-1-011/ 26.09.2018г., финансиран от ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са свързани с кариерното развитие на ученици,  от различен етнически произход, със специални образователни потребности след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас. Проектът е свързан с възможностите, които нормативната уредба е регламентирала за продължаване на образованието в професионални и профилирани гимназии, средни училища с професионални паралелки, обединени училища. Срокът на проекта е 12 месеца от 26.09.2018г. до 26.09.2019г. Дейностите, заложени в проекта са свързани с възможностите за създаване на партниращ екип с училища на територията на община Сливен, община Котел и община Твърдица. В проекта участват и родители, медиатори, ученици от V – VII клас. Една от дейностите е летен лагер. Целите на летния лагер е разработване и апробиране на модел за професионална ориентация и кариерно ориентиране на места, различни от социалната общност, в която учениците живеят. На летния лагер се предвижда и присъствието на родители. 

13 юни 2017г. – Под председателството на заместник-областния управител, г-жа Димитринка Петкова, в заседателната зала на областна администрация се проведе третото заседание на Областния координационен съвет за институционална подкрепа  на изпълнението на проекта “Заедно от детската градина”. Присъстваха представители на Уницеф, Община Сливен, РУО – Сливен, РЦПППО – Сливен, РДСП – Сливен, директори на детски градини, ръководители на социални услуги. В заключителните си думи г-жа Петкова обобщи представянето на резултатите от изпълнението на проекта в периода 15.09.2016г. – 30.05.2017г. като акцентира, че “заедно можем и заедно трябва да направим така, че всяко едно дете да получи грижа, обич и подкрепа”.

07 юни 2017г. – в сградата на РЦПППО-обл. Сливен се състоя работна среща с представители на UNICEF, РУО – Сливен,Община Сливен, директори на детските градини и педагогически специалисти, участници  в проекта  “Заедно от детската градина”, членове на Регионален екип към РЦПППО – обл. Сливен. Целта на срещата беше отчитане на дейностите по проекта в периода 15.09.2016г. – 30.05.2017г.