„Проект за моето бъдеще“

РЦПППО – обл. Сливен работи по проект „Проект за моето бъдеще“, № БГ 33-1-011/ 26.09.2018г., финансиран от ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са свързани с кариерното развитие на ученици,  от различен етнически произход, със специални образователни потребности след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас. Проектът е свързан с възможностите, които нормативната уредба е регламентирала за продължаване на образованието в професионални и профилирани гимназии, средни училища с професионални паралелки, обединени училища. Срокът на проекта е 12 месеца от 26.09.2018г. до 26.09.2019г. Дейностите, заложени в проекта са свързани с възможностите за създаване на партниращ екип с училища на територията на община Сливен, община Котел и община Твърдица. В проекта участват и родители, медиатори, ученици от V – VII клас. Една от дейностите е летен лагер. Целите на летния лагер е разработване и апробиране на модел за професионална ориентация и кариерно ориентиране на места, различни от социалната общност, в която учениците живеят. На летния лагер се предвижда и присъствието на родители.