“Проект за моето бъдеще”

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Сливен, от 01.10.2018 година, започна изпълнението на проект, финансиран от ЦОИДУЕМ, на тема “Проект за моето бъдеще”. Проектът е с продължителност 12 календарни месеца, до 30 септември 2019 година. Целта на проекта е да повиши мотивацията на родителите на ученици със специални образователни потребности от различен етнически произход да продължат своето образование след завършен седми клас, особено тези ученици, които завършват с удостоверение за завършен клас. В проекта ще вземат участие 9 /девет/ населени места от цялата област, средищни, основни и средни училища, професионални гимназии, общността, в която живеят учениците.