Проект „Ученически образователен медиатор“

От началото на учебната 2023-2024 година РЦПППО-област Сливен започна работа по проект „Ученически образователен медиатор“ финансиран от ЦОИДУЕМ. Период на проекта – за една година. Той е насочен към учениците от шести и седми клас, включително и учениците със СОП, на които им предстои завършване на основна степен на образование, както и към техните родители. Проектът обхваща 11 училища на територията на област Сливен – село Градец, град Котел, град Кермен, село Злати войвода, село Тополчане, село Сотиря, град Шивачево, град Нова Загора.  Като участници в проекта са предвидени и ученици от професионалните гимназии – ПГТО „Добри Желязков“, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, които ще имат ролята на ментори в нашия проект.

Целта на проекта е повишаване на мотивацията на учениците и на родителите на деца завършващи шести и седми клас от малцинствен произход да продължат своето образование след завършен седми клас.

В периода 21-22 Октомври 2023 година се проведе двудневно обучение в местност „Карандила“ за 10 ученици от горепосочените професионални гимназии Сливен,  Котел,  Шивачево и  Нова Загора. Целта на обучителния модул бе кариерно ориентиране и обучение в това да бъдат ученически образователни медиатори. Чрез прилагането на модела „връстници обучават връстници“ те в последствие да мотивират своите връстници, други деца от общността и родителите за ползите от продължаването на ученето. Организатор на обучението е Ася Костова- ЗДУД и водещ на обучителния модул е Петя Георгиева – „Психолог, училищен“ в РЦПППО – област Сливен.

По проекта са изработени 100 броя еднолистни календари и 200 броя рекламни химикали с цел популяризиране на проекта и за подарък на учениците.

Като част от проекта е предвидено да се проведат срещи в 8 населени места. До този момент Ася Костова и Петя Георгиева са провели срещи с ученици и родители в село Сотиря, град Шивачево, град Кермен и село Злати войвода.