Работна среща с представители на UNICEF

07 юни 2017г. – в сградата на РЦПППО-обл. Сливен се състоя работна среща с представители на UNICEF, РУО – Сливен,Община Сливен, директори на детските градини и педагогически специалисти, участници  в проекта  „Заедно от детската градина“, членове на Регионален екип към РЦПППО – обл. Сливен. Целта на срещата беше отчитане на дейностите по проекта в периода 15.09.2016г. – 30.05.2017г.