Работна среща с РЦПППО-Бургас и представители на Полша