Разработване на анимирани мултимедийни презентации

Това  обучение е в изпълнение на Годишния план за квалификация на педагогическите специалисти на Регионален център  за подкрепа на приобщаващото образование – област Сливен, в изпълнение на Областната стратегия на Сливен и националната политика за приобщаващото образование. Насочено е предимно към  ресурсни учители и рехабилитатори от училища и детски градини в областта.

Разработване на анимирани мултимедийни презентации