Ресурсно подпомагане – втори сектор

СЕКТОР: “ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ“

PDF – ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 2023 – 2024 ГОДИНА

pdfГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 2022 – 2023 ГОДИНА

pdf – ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 2021-2022 ГОДИНА

Рамка за изготвяне на становище от учител за ученик с индикации за специални образователни потребности – ВАРИАНТ №1

word – СТАНОВИЩЕ ЗА ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛ

НОВО! примерен модел на индивидуална учебна програма

word – ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

word – ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

лично образователно дело – документи