Ресурсно подпомагане – втори сектор

СЕКТОР: “ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ“

РЪКОВОДСТВА ЗА УЧИТЕЛИ И ТЕРАПЕВТИ

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ТЕЖКИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА ръководство за начинаещи учители и терапевти

ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕд-р Калоян Дамянов

НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

КОГАТО ВЪВ ВАШИЯ КЛАС ИМА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕН УЧЕНИК / препоръки за учителя/ – Жулиета Петкова, директор на Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. Варна

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯръководство за начинаещи учители и терапевти

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ И УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТръководство за начинаещи учители и терапевти

МЕТОДИЧЕСКИ ПОМАГАЛА

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО ИУП

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОМАГАЛО ЗА АДАПТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА РЦПППО-ОБЛАСТ СЛИВЕН

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 2023 – 2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 2022 – 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 2021-2022 ГОДИНА

Рамка за изготвяне на становище от учител за ученик с индикации за специални образователни потребности – ВАРИАНТ №1

word – СТАНОВИЩЕ ЗА ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛ

ПРИМЕР на индивидуална учебна програма

word – ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

word – ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

лично образователно дело – документи