Седмица на хората с глухота

Седмица на хората с глухота

На 19.09 – 20.09.2020г. участвахме в V  международна конференция – „Наука и практика прикладного анализа поведения“ – преодоляване на дефицитите в развитието на речта при децата с разстройство от аутистичния спекър; Формиране на базови и комплексниречеви навици, развитие на сферата на интересите и психологическа гъвкавост. Проведена в Москва.

 

УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА – Започваме с отбелязване на Международната седмица на глухите /21-27 септември/ . Отбелязва се от Световната организация на глухите и всички нейни инициативи са насочени към насърчаване на хората в изучаване на т.н. „билингвистичен подход“ – голяма част от хората с нарушение на слуха използват жестомимичния речник за осъществяване на комуникацията помежду си. При децата трябва да се развива тази езикова способност, като особен вид речева активност, подпомагаща интуитивно да разгадае смисъла на изказването. Статистиката показва, че през последните години, в България, всяко девето дете е с нарушение на слуха или с пълна глухота.