Система за контрол с поглед – в Сливен

В РЦПППО – област Сливен  е въведена нова система за диагностика, оценка и обучение на деца и ученици с нарушение на здравословното им състояние, при което са засегнати горни крайници, езиково- говорното им развитие до степен на пълна липса, аутизъм, мускулна дистрофия и други заболявания, които водят до обездвиженост на тялото. Това е съвременна технология, която дава възможност за улесняване на тяхната комуникация, извършване на по- ефективна функционална оценка и определяне на техните потребности – образователни и социални. Обучители са доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, фондация „Асист – помагащи технологии“ Системата е закупена благодарение на УНИЦЕФ.