„Спортакус“-парк „Юнак“ Сливен

На 28 май 2018 година ще се проведат адаптирани спортни занимания с деца и ученици в условия на приобщаваща среда под надслов „Спортакус“, парк „Юнак“, Сливен