Е-обучение за учители

Юлия Стефанова

презентация – ВИЗУАЛНА ПОДКРЕПА

д-р Ася Костова

презентация – ХСДВ

Мария Кирова и Иванка Кираджиева – логопеди

 презентация – НАРУШЕНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА ПИСМЕНАТА РЕЧ И ГОВОРА

Юлия Стефанова – математика 1 част

Powerpoint – МАТЕМАТИКА 1

Божидар Стойков – математика за 4 гр.-1 клас

Математика

Силвия Петрова – психолог

презентация – СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Юлия Стефанова

презентация – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА АУТИСТИЧНИТЕ ХОРА

Боряна Бояджиева и Елена Григорова – ресурсни учители

презентация – Насоки за работа на общообразователния учител с деца

БЕЛ – ВХОДНО НИВО – 1 ВАРИАНТ

БЕЛ – ВХОДНО НИВО – 2 ВАРИАНТ

БЕЛ – ВХОДНО НИВО – 3 ВАРИАНТ

МАТЕМАТИКА – 1 ВАРИАНТ

МАТЕМАТИКА – 2 ВАРИАНТ

МАТЕМАТИКА – 3 ВАРИАНТ

ЧО И ЧП – 1 ВАРИАНТ

Божидар Стойков – ресурсен учител

Нина Кавърджикова – ресурсен учител

презентация за ДГ – ЖИВОТНИТЕ

презентация за ДГ – ПОЗНАЙ ПРИКАЗКАТА

презентация за ДГ – ВРЕМЕТО ПРЕЗ ЗИМАТА

презентация за ДГ – БДП

презентация – ЧИСЛОТО 1

презентация – СЕМЕЙСТВО

презентация – РАЗВИВАНЕ НА ФИНА МОТОРИКА

презентация – ПРИКАЗКА-ЗА-ЦВЕТОВЕТЕ-И-ПРИЯТЕЛСТВОТО

Презентация  – Птиците отлитат

презентация – познай приказката

Валентина Георгиева – ресурсен учител

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО БЕЛ – 1 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО БЕЛ – 2 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО БЕЛ – 4 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО МАТЕМАТИКА – 3 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО МАТЕМАТИКА – 4 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО ОКОЛЕН СВЯТ – 2 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО БЕЛ – 6 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО МАТЕМАТИКА – 1 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО МАТЕМАТИКА – 6 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО ПС И ЧО – 6 КЛАС

word – ВХОДЯЩО НИВО ПО ЧП и ЧО – 4 КЛАС

Радостина Стайкова – ресурсен учител

word – БЕЛ – 1

word – БЕЛ – 2

word – БЕЛ -3

word – БЕЛ -4

word – ВХОДНО НИВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

word – ВХОДНО НИВО ПО МАТЕМАТИКА – ВАРИАНТ 3

word – ВХОДНО НИВО ПО МАТЕМАТИКА

word – МАТЕМАТИКА -ВАРИАНТ 2

word – МАТЕМАТИКА

Д-р Ася Костовa – ЗДУД в РЦПППО – Сливен

word – ВХОДНО НИВО ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС

word – ВХОДНО НИВО ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРИ КЛАС

word – ВХОДЯЩА ДИАГНОЗТИКА ЗА УЧЕНИЦИ

word – ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ – 2 ВАРИАНТ

word – ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ЗА ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА

word – ДИАГНОСТИЧЕН ЧЕК ЛИСТ НА РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ ЗА ДГ

word – ЛОГОПЕДИЧНА КАРТА

word – ЧЕК ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА УЧЕНИЦИ

word – ЧЕК ЛИСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДПЛР-РП

da_razberem_deteto_sasSpTrudnosti_pomagalo

KU-1-MON- for print

Ръководство Матанова

Profile of Inclusive Teachers

обучение на деца с аутизъм