Съобщения

Информационен семинар

На 25.03.2024г. в сградата на РЦПППО – област Сливен ще се проведе информационен семинар на тема: „Допълнителна и алтернативна форма на комуникация – приложение на деца в ранна детска възраст с езиково-говорни нарушения и проблеми в комуникацията“. Предназначен е за учители в детските градини и родители на деца с нарушения в езиково-говорното развитие и общуването. Ще бъдат представени различни електронни платформи като форма на въздействие и ефективен начин за развитие на комуникацията както при невербалните деца, така и при деца – билингви.

28.02.2019г.

На 28 февруари 2019г., в ПХГ “Дамян Дамянов”, гр. Сливен, ще се проведе открит урок на Павлина Иванова – старши учител на деца с нарушено зрение. 

27.02.2019 г.

На 27 февруари 2019 година, в хотел “Национал”, зала “Графити”, от 10.00ч., ще се проведе информационен семинар за децата и учениците с нарушено зрение, обучаващи се в детските градини и училища в област Сливен. На семинара се очаква да присъства проф. дпн Владимир Радулов, главен експерт от дирекция “Приобщаващо образование”, МОН, д-р Емануела Стоилова, родители, учители, педагогически специалисти.

25.02.2019г.

На 25 февруари 2019 година, от 10.00ч., в СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен ще се проведе открит урок на Петя Георгиева – психолог в РЦПППО.