Съобщения

28.02.2019г.

На 28 февруари 2019г., в ПХГ “Дамян Дамянов”, гр. Сливен, ще се проведе открит урок на Павлина Иванова – старши учител на деца с нарушено зрение. 

27.02.2019 г.

На 27 февруари 2019 година, в хотел “Национал”, зала “Графити”, от 10.00ч., ще се проведе информационен семинар за децата и учениците с нарушено зрение, обучаващи се в детските градини и училища в област Сливен. На семинара се очаква да присъства проф. дпн Владимир Радулов, главен експерт от дирекция “Приобщаващо образование”, МОН, д-р Емануела Стоилова, родители, учители, педагогически специалисти.

25.02.2019г.

На 25 февруари 2019 година, от 10.00ч., в СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен ще се проведе открит урок на Петя Георгиева – психолог в РЦПППО.

22.02.2019г.

На 22 февруари 2019 година, в РЦПППО – Сливен, ще се проведат работни срещи с директори на детски градини и училища, с цел координиране на предстоящите дейности, касаещи децата и учениците със специални образователни потребности. Темите включват отлагане от задължителното обучение в първи клас на деца, на които здравето и/или индивидуалните  потребности не  позволяват да постъпят в първи клас, насочване на учениците със специални образователни потребности в профилирани и професионални гимназии, изпълнението на плана за подкрепа, други въпроси, касаещи квалификацията и методическата подкрепа