Съобщения

22.02.2019г.

На 22 февруари 2019 година, в РЦПППО – Сливен, ще се проведат работни срещи с директори на детски градини и училища, с цел координиране на предстоящите дейности, касаещи децата и учениците със специални образователни потребности. Темите включват отлагане от задължителното обучение в първи клас на деца, на които здравето и/или индивидуалните  потребности не  позволяват да постъпят в първи клас, насочване на учениците със специални образователни потребности в профилирани и професионални гимназии, изпълнението на плана за подкрепа, други въпроси, касаещи квалификацията и методическата подкрепа

14.02.2019г.

На 14.02. и 15.02. 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе обучение на учителите от училището на тема “Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда”. 

13.02.2019г.

На 13 февруари 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе среща с учители, родители и ученици във връзка с кариерното им развитие. Дейността е по проект “Проект за моето бъдеще, финансиран от ЦОИДУЕМ.

19.01.2019 г.

На 19 януари и 20 януари 2019г., в с. Ичера, общ. Котел, ще се проведе тиймбилдинг, с участници по проект “Проект за моето бъдеще”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Целта на семинара е да се създаде работещ екип, който да създаде механизъм за кариерното развитие на ученици със специални образователни потребности и тези в риск от отпадане от системата на образованието след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас.