Съобщения

14.02.2019г.

На 14.02. и 15.02. 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе обучение на учителите от училището на тема “Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда”. 

13.02.2019г.

На 13 февруари 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе среща с учители, родители и ученици във връзка с кариерното им развитие. Дейността е по проект “Проект за моето бъдеще, финансиран от ЦОИДУЕМ.

19.01.2019 г.

На 19 януари и 20 януари 2019г., в с. Ичера, общ. Котел, ще се проведе тиймбилдинг, с участници по проект “Проект за моето бъдеще”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Целта на семинара е да се създаде работещ екип, който да създаде механизъм за кариерното развитие на ученици със специални образователни потребности и тези в риск от отпадане от системата на образованието след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас.

03.12.2018 г.

На 03 декември 2018 година, в чест на Международния ден на хората с увреждания, в СУ “Йордан Йовков”, гр. Сливен, ще се проведе информационен семинар на тема “Превенция на трафика на хора в контекста на безопасното използване на интернет”, с участието на Местната комисия за борба с трафика на хора към община Сливен, ГДБОБ, учители и родители. Информационния семинар има дискусионен характер и е с практическа насоченост.