Съобщения

20.11.2018 г.

На 20 ноември 2018 година, в ДГ “Теменуга”, гр. Сливен, от 10.00ч., ще се проведе открит урок на ресурсен учител за работа в група с дете със специални образователни потребности.Откритият урок е по направление “Околен свят”. Тема на ситуацията “Птиците отлитат”.

07.11.2018 г.

На 07 и 08 ноември 2018 година, в залата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще се проведе методическа подкрепа на Екипите за подкрепа за личностно развитие от професионални и профилирани гимназии, както и от средни училища, в които се обучават ученици след завършен седми клас, с удостоверение за завършен клас. Организатори на инициативата са Регионално управление на образованието – Сливен и РЦПППО – област Сливен.

30.08.2018г.

30.08.2018г. Заповедите на министъра на образованието и науката са качени на сайта на МОН и в нашия сайт – линк Документи

07.06.2018 г.

На 07 юни 2018 година в зала 210 на РУО – Сливен, от 09.30 часа, ще се проведе информационен семинар на тема: “Споделяне на добри практики в приобщаващото образование” в училищата и детските градини от област Сливен.