Третата международна конференция за допълваща и алтернативна комуникация

В периода 20.11 – 22.11.2020г., 15 педагогически специалисти от РЦПППО ще участват в Третата международна конференция за допълваща и алтернативна комуникация.