Турнир по Боче за ученици със специални образователни потребности

На 01 февруари 2019г., от 13.00ч.,   се проведе турнир по Боче за ученици със специални образователни потребности в СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен. Това е зимния турнир на закрито. Участваха ученици от СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен, ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сливен и ОУ „Христо Ботев“, с. Самуилово, общ. Сливен. Турнирът се провежда със сътрудничеството на РЦПППО – обл. Сливен. За добрата атмосфера бяха направени арт ателиета, където учениците показваха свободно своя талант в рисуване, моделиране и апликиране.