14.02.2019г.

На 14.02. и 15.02. 2019г., в ОУ “Д-р Петър Берон, с. Жельо войвода, общ. Сливен, ще се проведе обучение на учителите от училището на тема “Управление на класната стая в условията на приобщаваща среда”.