19.01.2019 г.

На 19 януари и 20 януари 2019г., в с. Ичера, общ. Котел, ще се проведе тиймбилдинг, с участници по проект “Проект за моето бъдеще”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Целта на семинара е да се създаде работещ екип, който да създаде механизъм за кариерното развитие на ученици със специални образователни потребности и тези в риск от отпадане от системата на образованието след завършен седми клас с удостоверение за завършен клас.