22.02.2019г.

На 22 февруари 2019 година, в РЦПППО – Сливен, ще се проведат работни срещи с директори на детски градини и училища, с цел координиране на предстоящите дейности, касаещи децата и учениците със специални образователни потребности. Темите включват отлагане от задължителното обучение в първи клас на деца, на които здравето и/или индивидуалните  потребности не  позволяват да постъпят в първи клас, насочване на учениците със специални образователни потребности в профилирани и професионални гимназии, изпълнението на плана за подкрепа, други въпроси, касаещи квалификацията и методическата подкрепа