15 ГОДИНИ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – 31 МАЙ-01 ЮНИ 2022

 „ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – ДОПЪЛНИТЕЛНА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“

РЦПППО – Ямбол. – „РОЛЯТА НА РАННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА С НАРУШЕН СЛУХ“

ДГ „Еделвайс„, гр. Сливен – „РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, АМБИЦИЯ, УСПЕХ“

ДГ „Теменуга“, гр. Сливен – „АРТ – ТЕРАПИЯТА, КАТО МЕТОД НА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ГРУПА“.

ДГ „Минзухар , с. Крушаре,, общ. Сливен – „ЗАЕДНО МОЖЕМ“

СУ „Константин Константинов„, гр. Сливен – „РАБОТИЛНИЦА ЗА БЪДЕЩЕТО“

СУ „Пейо Яворов“ – гр. Сливен  – „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ АРТ – ТЕРАПИЯ И ПЯСЪЧНА ТЕРАПИЯ“

ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Нова Загора. – „ЗЕЛЕНЧУЦИ – РАЗВИТИЕ НА РАЗСТЕНИЕТО ДОМАТ“

ОУ „ЮРИЙ ГАГАРИН – гр. Сливен – „Предизвикателството: грижа за различните деца“