26 май 2017г. „Здравей! Това съм аз!“ – Фондация АСИСТ