27.02.2019 г.

На 27 февруари 2019 година, в хотел “Национал”, зала “Графити”, от 10.00ч., ще се проведе информационен семинар за децата и учениците с нарушено зрение, обучаващи се в детските градини и училища в област Сливен. На семинара се очаква да присъства проф. дпн Владимир Радулов, главен експерт от дирекция “Приобщаващо образование”, МОН, д-р Емануела Стоилова, родители, учители, педагогически специалисти.