ЦРЧР-Обучение на Регионалните управления на образованието и обучение на Ресурсните учители

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо Ви каним за участие в Обучение на Регионалните управления на образованието и обучение на Ресурсните учители, което ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“, на Национално звено  за координация по дейност eTwinning, както и на Национален Европас център и Национален Еврогайдънс център ще проведе в периода 25 – 27 април 2018 в град Велико Търново.

Събитието е насочено към Ресурсните учители в страната, както и към Регионалните управления на образованието, които в ролята си на обединяващо звено в сектор „Училищно образование“, играят значителна роля в процеса на професионалната квалификация на учителите. Предвижда се представяне на добър опит по Програма „Еразъм+“ при работата с деца със специални потребности, както и обучение по дейност eTwinning, по Европас и Еврогайдънс.   

Участието в събитието се поема във финансово отношение изцяло от ЦРЧР – пътни, настаняване и храната по време на събитието. Предвижда се регистрацията на 1 човек от институция. Съжаляваме, но нямаме възможност да предложим присъствието на повече от един участник.

Събитието започва на 25-ти април, сряда, на обяд и приключва на 27-ми април, петък, на обяд. Окончателният вариант на програмата ще бъде изпратен след потвърждението на електронната регистрация.

Ако желаете да се включите в събитието, моля да направите регистрацията си на адрес

https://www.surveymonkey.com/r/NRSJFMS

най-късно до 13 април 2018, петък, но колкото по-рано, толкова по-добре. Регистрации ще се приемат до посочената дата или до запълване капацитета на залата, което обикновено става доста бързо.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се обръщате към нас на mkaraangova@hrdc.bg, тел. 02 915 50 24; или mkanarcheva@hrdc.bg и 02 915 50 20.

С пожелание за успешна работа!

Екип на ЦРЧР