„Заедно от детската градина“

13 юни 2017г. – Под председателството на заместник-областния управител, г-жа Димитринка Петкова, в заседателната зала на областна администрация се проведе третото заседание на Областния координационен съвет за институционална подкрепа  на изпълнението на проекта „Заедно от детската градина“. Присъстваха представители на Уницеф, Община Сливен, РУО – Сливен, РЦПППО – Сливен, РДСП – Сливен, директори на детски градини, ръководители на социални услуги. В заключителните си думи г-жа Петкова обобщи представянето на резултатите от изпълнението на проекта в периода 15.09.2016г. – 30.05.2017г. като акцентира, че „заедно можем и заедно трябва да направим така, че всяко едно дете да получи грижа, обич и подкрепа“.