Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

област Сливен

За нас

РЦПППО – обл. Сливен има координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Квалификации

В изпълнение на програмата за квалификация съгласно чл. 25 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО-област Сливен организира различни квалификационни  семинари и обучения.

РЦПППО-обл. Сливен-вече в нова сграда

От 13 октомври 2021г. РЦПППО – обл. Сливен, официално е вече в нова сграда, намираща се в гр. Сливен, ул. “Великокняжевска” № 29.

Календар

24

Май

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

повече информация...

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На този ден в България се чества делото на славянските просветители Кирил и Методий и българската просвета и култура, включително и създаването на кирилицата в Преславската книжовна школа.

23

Сeптември

Международен  ден на глухите

повече информация...

Международният ден на глухите се чества от 1951 г. когато на 19-ти септември в Рим, Италия, е създадена Световната федерация на глухите. Той се отбелязва всеки последен неделен ден от месец септември.

15

Октомври

Международен ден на белия бастун

 

повече информация...

Международният ден на белия бастун се отбелязва се от 1969 г. по решение на Международната федерация на слепите с цел привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение.

През 1980 г. денят е отбелязан за първи път и у нас с прояви, организирани от Съюза на слепите в България.

01

Ноември

Ден на народните будители

повече информация...

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий  Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други.

13

Ноември

Световен ден на слепите хора

повече информация...

Международният ден на незрящите е обявен от ООН през 1946 година и се отбелязва на 13 ноември.

Датата е избрана защото е рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който полага основите за световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи. 

25

Декември

Рождество Христово
Коледа

повече информация...

Рождество Христово или Коледа – един от най-големите църковни празници в християнския свят. На него християните честват рождението на Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея.

Последни новини